De planning van de afbraak- en opbouwwerken ziet er als volgt uit: