Je komt als kleine kapoen met knikkende knieën naar je eerste activiteit. Een enthousiaste leider neemt je bij de hand en samen met je leeftijdgenootjes beleef je de namiddag van je leven. Naarmate je ouder wordt, wordt de uitdaging groter en krijg je meer verantwoordelijkheid. Je leert in een veilige omgeving je grenzen verleggen, jezelf ontplooien en problemen vindingrijk aan te pakken. Als leider leer je rekening houden met elkaar, samenwerken en beslissingen nemen in groep om ervoor te zorgen dat iedereen een leuke tijd heeft bij onze scoutsgroep. De wereld een klein beetje beter achter laten dan we hem gevonden hebben, dat is ons doel. Die manier van samenleven en -werken draag je als gids of scout mee buiten de grenzen van je groep.

 Het scoutsverhaal begon in Ename toen E.H. Jef Foubert, aalmoezenier van St-Walburga Oudenaarde, tijdens de Pinksterfeesten in 1956 contact opnam met Roland Ghijs, Enamenaar maar leider bij de jongverkenners van St.-Bavo Zingem. Samen besloten ze ook in Ename met scouting te starten. De eerste thuisbasis van 'Scouts Ename' was bij Roland in de poort, later verhuisde men naar de Abdijsteeg bij ''Filie''. Het lokaal werd achtereenvolgens verplaatst naar de poort van het café aan het station, dan naar de bolbaan achter café Torreke te Walle. Via de aalmoezenier kregen de scouts speelterrein toegewezen op de pas opgevulde Oude Scheldearm. Twee houten bungalows werden aangekocht en zo konden de eerste twee scoutslokalen ingehuldigd worden in 1961 op de plaats waar nu nog steeds wekelijks scoutsactiviteit gehouden wordt.

Na enkele jaren kreeg de leiding een helpende hand van het oudercomité (ook wel vriendencomité genoemd). Dit werd opgericht na de verwoestende brand van 1975. Toen werd duidelijk dat een jeugdvereniging sterker staat met de steun van ouders en volwassenen. Het oudercomité bestaat tot op heden uit ouders van leden en ex-groepsleiding met als voornaamste bedoeling de leiding bij te staan. Ze evalueren in regelmatige vergaderingen de algemene werking en helpen een handje (zeg maar "hand"!) bij diverse activiteiten zoals de scoutsfuif en natuurlijk op de Open Kamp Dagen (OKD).

De scoutsgroep bleef elk jaar groeien. Vandaag krijgen 210 jongeren tussen 6 en 18 wekelijks de kans hun eigen onvergetelijke scoutsherinneringen te maken. 

Dergelijke grote groep vraagt een goede infrastructuur om kwaliteitsvolle activiteiten en evenementen te kunnen organiseren. De huidige lokalen kunnen niet voldoen aan deze vereiste. Daarom startten we in 2015 de gesprekken om de oudste gebouwen, waar onder andere het sanitair en de keuken zich in bevinden, te vernieuwen. Concreet werd in 2016 een werkgroep samengesteld om verder te bekijken wat mogelijk is, zowel op financieel vlak als op vlak van inplanting. Vanaf 2017 werden de plannen op punt gesteld: het definitieve bouwplan, de nodige goedkeuringen van stad en buren werden verzameld. Dit alles om in januari 2018 de eerste steen van het nieuwe lokaal te kunnen leggen

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin