Een overzicht van het scoutsterrein wordt gegeven in figuur 5. 

de linkse bovenhoek wordt hernieuwd
de linkse bovenhoek wordt hernieuwd

In figuur 6 wordt het nieuwe gebouw weergegeven. In een van de laatste fases zullen de buitenmuren met hout afgewerkt worden.  

Het nieuwe lokaal zal uit 2 bouwlagen bestaan: een grote gelijkvloers en een beperkt eerste verdiep. In onderstaande tabel vindt u een korte opsomming van de indeling van de ruimtes. Op pagina 7 vindt u de platte grond van het gelijkvloers, op pagina 8 staat het plan voor de bovenverdieping. 

Op deze plannen wordt duidelijk weergegeven waar elke ruimte wordt ingepland. Tijdens het bepalen van de indeling van de verschillende ruimten, werd zoveel mogelijk rekening gehouden met aspecten naar gebruik en onderhoud toe. Dit alles voor een optimale benutting in de toekomst. 

Bij het ontwerp hebben we geprobeerd de beschikbare oppervlakte optimaal te gebruiken. Verder streefden we ernaar om zoveel mogelijk speelruimte te behouden. Het speelterrein zal slechts in beperkte mate verkleinen.
Het gebouw zal voldoen aan de geldende normen inzake (brand)veiligheid, energie prestatie en toegankelijkheid.

 De maximale hoogte van het nieuwe gebouw bedraagt 6 meter. 

Maak een gratis website. Deze website werd gemaakt met Webnode. Maak jouw eigen website vandaag nog gratis! Begin